Zakończenia obchodów jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Roku Polskiej Geografii oraz inauguracja obchodów 100-lecia poznańskiego ośrodka geograficznego

W dniu 28 stycznia 2019 r. na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu odbyła się uroczystość zakończenia obchodów jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Roku Polskiej Geografii, a zarazem inauguracja obchodów 100-lecia poznańskiego ośrodka geograficznego utworzonego w 1919 roku przez Prof. Stanisława Pawłowskiego. Spotkanie zostało zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Geograficzne i Oddział Poznański PTG, Komitet Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk oraz Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W uroczystości wzięli udział: Prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. Tadeusza Wallas, Wicemarszałek Sejmu RP pani Barbara Dolniak, Przewodniczący Komitetu Honorowego obchodów Roku Geografii Polskiej prof. Eugeniusz Rydz, Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego prof. Antoni Jackowski, Przewodniczący Komitet Nauk Geograficznych PAN prof. Marek Degórski i Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM prof. Leszek Kasprzak. Uroczystości zgromadziły około 150 osób. Podczas spotkania Dziekan WNGiG prof. Leszek Kasprzak przedstawił 100-lecie poznańskiej geografii, następnie głos zabrał Przewodniczący PTG prof. Antoni Jackowski, który podsumował obchody Jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Roku Polskiej Geografii, a dr Tomasz Napierała wygłosił referat Polskie Towarzystwo Geograficzne 2.01. Uroczystości zakończył koncert pianistyczny w wykonaniu Giuseppe D’Aloi. Uczestnicy spotkanie mogli zapoznać się także z okolicznościową  wystawą Współczesne oblicza Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM.