Krzysztof Stachowiak

pracownik naukowy i wykładowca na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego badania dotyczą gospodarki kreatywnej (rola kultury i sektora kreatywnego w rozwoju gospodarczym miast i regionów), miast kreatywnych, ekonomicznych i przestrzennych mechanizmów działania branż kreatywnych (w szczególności branży filmowej), gospodarki opartej na wiedzy (innowacyjne regiony, klastry). Badania prowadził w Polsce, jak i za granicą, jako wizytujący pracownik naukowy na uniwersytetach w Wielkiej Brytanii (University of Portsmouth, University of Birmingham), Finlandii (Helsinki School of Economics), Kanadzie (University of Toronto) i USA (Clark University). Jest autorem licznych publikacji poświęconych gospodarce kreatywnej oraz roli sektora kreatywnego w rozwoju miast i regionów. Obecnie jest kierownikiem międzynarodowego projektu „FilmInd – Indyjski przemysł filmowy jako czynnik nowych powiązań społeczno-ekonomicznych między Indiami a Europą” realizowanego ramach programu EqUIP (EU-India Platform for Social Sciences and Humanities).