Władze Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Przewodniczący: prof. UAM dr hab. Małgorzata Mazurek
gmazurek@amu.edu.pl,  tel. 061 829 6180

Zastępca Przewodniczącego: dr Małgorzata Cichoń

Sekretarz: mgr Janusz Górny

Skarbnik: dr Cezary Mądry

Członkowie Zarządu Oddziału: mgr Martyna Olkowska

Komisja rewizyjna: prof. dr hab. Krystyna Milecka, prof. UAM dr hab. Paweł Churski,
prof. UAM dr hab. Zbigniew Zwoliński