Spacer geograficzny w zlewni Strumienia Junikowskiego

W sobotę 19 października br. z inicjatywy Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego odbył się spacer geograficzny na terenie Szacht położonych w zlewni Strumienia Junikowskiego w Poznaniu. Ideą spaceru było przybliżenie geografom oraz mieszkańcom Poznania i okolic informacji związanych z polodowcowym pochodzeniem terenu, jego historią związaną z działalnością wydobywczą surowców ceramicznych, dostarczanych usług ekosystemowych, zróżnicowaniem gatunkowym flory i fauny oraz dotychczasowymi pracami dotyczącymi zagospodarowania terenu.

Podczas spaceru odniesiono się również do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uznając, że planowane wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie doliny Strumienia Junikowskiego będzie miało niekorzystny wpływ na zachowanie układów przyrodniczych i walorów krajobrazowych Szacht. Prelegentami podczas spaceru byli prof. zw. Janina Borysiak, prof. UAM dr hab. Iwona Hildebrandt-Radke, prof. zw. Andrzej Kostrzewski, prof. UAM dr hab. Małgorzata Mazurek, prof. UAM dr hab. Małgorzata Stępniewska, mgr Janusz Górny oraz mgr Dawid Abramowicz. W wycieczce uczestniczyło ponad 60 osób, a wśród nich byli m.in. radny miasta Krzysztof Rosenkiewicz, były radny miasta – Tomasz Wierzbicki oraz radni osiedla Fabianowo-Kotowo i Wilda. Trasa spaceru prowadziła groblą pomiędzy Stawem Rozlanym i Glabisa, a następnie parkiem wzdłuż Stawu Edy. Ponadto trasa uwzględniała możliwość podziwiania krajobrazu poprzemysłowego tego obszaru z tarasu wieży widokowej powstałej ze środków Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wszystkim przybyłym mieszkańcom z Poznania, Lubonia i okolic serdecznie dziękujemy za udział w spacerze i zapraszamy do śledzenia działań Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

 

Zapraszamy Członków i Sympatyków PTG na spacer geograficzny po Szachtach w Poznaniu w dn. 19 października 2019. To położony w południowej części miasta teren poeksploatacyjny, na którym od kilku lat obserwuje się intensywny wzrost działań rewitalizacyjnych. Spacer rozpocznie się (i zakończy) przy skrzyżowaniu ul. Mieleszyńskiej i Starej Cegielni o godz. 10:30. Podczas pobytu na Szachtach zapoznamy się z: środowiskiem przyrodniczym i jego przekształceniami w wyniku działalności gospodarczej, obecnym zagospodarowaniem turystycznym i zarządzaniem usługami ekosystemowymi na tym terenie.

Liczymy na wspólne poznawanie Szacht w barwach jesieni.

Wycieczka tramwajem „Geografia na szynach” w dn. 8 czerwca 2019 r., II edycja

Ubiegłoroczny sukces i bardzo pozytywny odbiór zachęcił nas do tego, by po raz drugi zaproponować członkom i sympatykom PTG spotkanie „Geografia na szynach”. Zorganizowana przez Zarząd Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego impreza odbyła się w sobotę 8 czerwca br. i była jednym z elementów uświetniających 100-lecie poznańskiego ośrodka geograficznego. W podróż specjalnie wynajętym tramwajem wybrała się ponad pięćdziesiątka geografów, ich rodzin, przyjaciół i sympatyków. Wycieczka rozpoczęła się na ulicy Fredry, na przystanku znajdującym się przy gmachu Collegium Maius, w którym przez długie lata znajdowała się siedziba poznańskich geografów.

Spotkanie, mimo nieformalnego charakteru, ze względu na komentarz krajoznawczy sekretarza OP PTG – przewodnika po Poznaniu, miała także wymiar poznawczy. Uczestnicy poza ścisłym centrum miasta, Wildą, Jeżycami i Łazarzem odwiedzili także Dębiec, Franowo, Sołacz, Winiary, Piątkowo i Ogrody. W trakcie przejazdu uczestnicy zwiedzili Muzeum Komunikacji znajdujące się na terenie zajezdni tramwajowej przy ulicy Głogowskiej, w którym znajdują się pamiątki związane z publicznym transportem miejskim w Poznaniu. Ponadto zobaczyli największą w Polsce zajezdnię tramwajową zlokalizowaną na poznańskim Franowie. Sympatyczna i serdeczna atmosfera towarzyszyła uczestnikom aż do momentu zakończenia spotkania w godzinach nocnych. Prawdopodobnie organizacja kolejnego spotkania nie będzie wymagać zatem rocznicowego pretekstu.

Galeria

Warsztaty Letnia Szkoła GIS

Pracownia Dydaktyki Geografii i Edukacji Ekologicznej oraz Zakład Geoinformacji Instytutu Geoekologii i Geoinformacji Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, we współpracy z Sekcją Dydaktyki Geografii Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Sekcją Geoinformacji Studenckiego Koła Naukowego Geografów, zapraszają do udziału w warsztatach „Letnia Szkoła GIS”.

Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli geografii. Przygotowuje merytorycznie i dydaktycznie w zakresie stosowania technologii geoinformacyjnych oraz GIS-u zgodnie z zapisami nowej Podstawy Programowej. Zaproponujemy Państwu przykłady lekcji geografii odnoszące się do treści i szczegółowych wymagań edukacyjnych.

Informacje dotyczące tematyki warsztatów oraz ich organizacji znajdują się w załączniku.

Druga edycja „Geografia na szynach”

Zarząd Oddziału Poznańskiego PTG w ramach obchodów 100-lecia Poznańskiej Geografii serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w drugiej edycji „Geografii na szynach”. Inicjatywa ta ma na celu integrację członków PTG, pracowników i doktorantów WNGiG, ich Rodzin oraz znajomych podczas spotkania odbywającego się w tramwaju, który będzie przemierzał ulice Poznania. Spotkanie, poza wymiarem krajoznawczym, ma przede wszystkim zapewnić możliwość wspólnego, przyjemnego spędzenia czasu.

Na tramwajowy szlak wyruszymy w sobotę 8 czerwca o godzinie 20:00. Przystankiem początkowym będzie niezwykle ważne dla poznańskich geografów miejsce – gmach Collegium Maius. I to właśnie z przystanku tramwajowego Fredry (w kierunku Mostu Teatralnego) wyruszy nasz geograficzny tramwaj. Spotkanie potrwa (co najmniej) do godziny 1:00.

W przypadku pytań i wątpliwości proszę o kontakt mailowy (janusz@amu.edu.pl), telefoniczny (501 009 456) lub osobisty z Sekretarzem OP PTG, mgr Januszem Górnym.