Konferencja kartograficzna OSM – State of the Map Poland 2018

Szanowni Państwo,

W imieniu Stowarzyszenia OpenStreetMap Polska zapraszamy do udziału w pierwszej ogólnopolskiej konferencji edytorów, użytkowników i sympatyków projektu kartograficznego OpenStreetMap – State of the Map Poland 2018, która odbędzie się w Poznaniu, w dniach 13 i 14 kwietnia 2018 roku.

Szczegóły znajdują się w komunikacie nr 1.

Patronat nad konferencją objął Oddział Poznański PTG.

Zebranie Walne

Zapraszamy uprzejmie na Zebranie Walne członków Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, które odbędzie się w dniu 11 stycznia 2018 r. o godz. 18:00, w sali nr3 w Collegium Geographicum, na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, ul. B. Krygowskiego 10.

Liczymy na Państwa niezawodną obecność.

Zapraszamy na grudniowe spotkanie Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego,

które odbędzie się w czwartek 14 grudnia o godzinie 17:00W programie wykład prof. UAM dr hab. Iwony Hildebrandt-Radke pt. Średniowieczny Poznań w badaniach geoarcheologicznych.

Proponowane geostanowisko Genius Loci na Ostrowie Tumskim w Poznaniu (por. Zwoliński i in. 2017, Questiones Geographicae 36/3)

A –Model przedstawiający rekonstrukcję zespołu grodowego (czerwona strzałka wskazuje lokalizację proponowanego geostanowiska) (z Archiwum Rezerwatu Archeologicznego Genius Loci), B – widok na budynek Rezerwatu Archeologicznego Genius Loci (wewnątrz znajduje się przekrój geoarcheologiczny przedstwiony na zdjęciu C), C – przekrój geoarcheologiczny przez wał grodu średniowiecznego: profil E (z Archiwum Rezerwatu Archeologicznego Genius Loci) (Fot: K.Zisopulu-Bleja, 2013).