Spacer geograficzny w zlewni Strumienia Junikowskiego

W sobotę 19 października br. z inicjatywy Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego odbył się spacer geograficzny na terenie Szacht położonych w zlewni Strumienia Junikowskiego w Poznaniu. Ideą spaceru było przybliżenie geografom oraz mieszkańcom Poznania i okolic informacji związanych z polodowcowym pochodzeniem terenu, jego historią związaną z działalnością wydobywczą surowców ceramicznych, dostarczanych usług ekosystemowych, zróżnicowaniem gatunkowym flory i fauny oraz dotychczasowymi pracami dotyczącymi zagospodarowania terenu.

Podczas spaceru odniesiono się również do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uznając, że planowane wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie doliny Strumienia Junikowskiego będzie miało niekorzystny wpływ na zachowanie układów przyrodniczych i walorów krajobrazowych Szacht. Prelegentami podczas spaceru byli prof. zw. Janina Borysiak, prof. UAM dr hab. Iwona Hildebrandt-Radke, prof. zw. Andrzej Kostrzewski, prof. UAM dr hab. Małgorzata Mazurek, prof. UAM dr hab. Małgorzata Stępniewska, mgr Janusz Górny oraz mgr Dawid Abramowicz. W wycieczce uczestniczyło ponad 60 osób, a wśród nich byli m.in. radny miasta Krzysztof Rosenkiewicz, były radny miasta – Tomasz Wierzbicki oraz radni osiedla Fabianowo-Kotowo i Wilda. Trasa spaceru prowadziła groblą pomiędzy Stawem Rozlanym i Glabisa, a następnie parkiem wzdłuż Stawu Edy. Ponadto trasa uwzględniała możliwość podziwiania krajobrazu poprzemysłowego tego obszaru z tarasu wieży widokowej powstałej ze środków Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wszystkim przybyłym mieszkańcom z Poznania, Lubonia i okolic serdecznie dziękujemy za udział w spacerze i zapraszamy do śledzenia działań Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

 

Zapraszamy Członków i Sympatyków PTG na spacer geograficzny po Szachtach w Poznaniu w dn. 19 października 2019. To położony w południowej części miasta teren poeksploatacyjny, na którym od kilku lat obserwuje się intensywny wzrost działań rewitalizacyjnych. Spacer rozpocznie się (i zakończy) przy skrzyżowaniu ul. Mieleszyńskiej i Starej Cegielni o godz. 10:30. Podczas pobytu na Szachtach zapoznamy się z: środowiskiem przyrodniczym i jego przekształceniami w wyniku działalności gospodarczej, obecnym zagospodarowaniem turystycznym i zarządzaniem usługami ekosystemowymi na tym terenie.

Liczymy na wspólne poznawanie Szacht w barwach jesieni.