Zapraszamy na grudniowe spotkanie Oddziału Poznańskiego PTG, które odbędzie się w sali nr 3 w Collegium Geographicum, w czwartek 13 grudnia o godz. 17:00

W programie prelekcja dr Ditty Kicińskiej i mgr Soni Dudziak
pt. Eksploracja jaskiniowa w Górach Prokletije (Czarnogóra)

Jaskinia Przy Czerwonym, Prokletije 2017, fot. Adam Łada

Po prelekcji odbędzie się rozstrzygnięcie konkursu literackiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na najlepszy reportaż Odkrywamy miejsca dalekie i bliskie”.

Przypominamy, że na prace w Konkursie Literackim „Odkrywamy miejsca dalekie i bliskie” czekamy do dnia 31 października 2018 r. Tematyka prac konkursowych powinna być związana z podróżami, zarówno w bliskie, jak i dalekie strony świata.

Serdecznie dziękujemy za współpracę i uczestnictwo w zebraniach Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego w kończącym się roku akademickim.

Minęła pierwsza połowa wyjątkowego roku 2018 – Roku Polskiej Geografii i 100-lecie utworzenia Polskiego Towarzystwa Geograficznego. W obchody roku jubileuszowego aktywnie włączył się także Oddział Poznański PTG realizując, poza stałym cyklem prelekcji, różnorodne inicjatywy przedstawione w zakładce 100-lecie PTG.

Od października wznawiamy cykl prelekcji z zakresu nauk geograficznych, na których zaproszeni goście przedstawiać będą wyniki swoich prac badawczych oraz podzielą się wrażeniami z ekspedycji i podróży.

W związku z trwającym okresem wyjazdów wakacyjnych przypominamy o trwającej akcji „100-lecie PTG w 100 krajach”. Akcja polega sfotografowaniu się z jubileuszowym plakatem w krajach, które będą Państwo odwiedzać. Wszystkie nadesłane zdjęcia zostaną umieszczone na jubileuszowej wystawie oraz na stronie internetowej PTG. Zdjęcia wraz z opisem prosimy wysyłać na adres: ptg@amu.edu.pl. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: https://ptgeo.org.pl/100-lat-ptg/100-lecie-ptg-w-100-krajach/

Życzymy Państwu wielu chwil wakacyjnego odpoczynku, okazji do regeneracji sił w dobrym towarzystwie, ciekawych spotkań i mnóstwa krajoznawczych wrażeń.

W dniach 21–22 czerwca 2018 w Krakowie odbyła się konferencja naukowa „Rola geografii w utrwalaniu Niepodległej Polski i w Jej rozwoju” zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Geograficzne, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Komitet Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk. W trakcie konferencji prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski (WNGiG UAM, OP PTG, Poznań) wygłosił referat pt.: „Działalność Profesora Stanisława Pawłowskiego i jej znaczenie w rozwoju Niepodległej Polski”.

Zapraszam do udziału w spotkaniu „GEOGRAFIA NA SZYNACH”.

Inicjatywa ta ma na celu integrację członków i sympatyków PTG, pracowników i doktorantów WNGiG oraz ich przyjaciół w dość nietypowych okolicznościach. Na stalowy szlak wyruszymy w SOBOTĘ 9 CZERWCA o godzinie 20:00 tramwajem GT8 nazywany też Helmutem. Początek proponujemy w historycznym dla geografów poznańskich miejscu – na przystanku tramwajowym przy ul. Fredry (w kierunku Mostu Teatralnego).